วิธีดูว่านมสดแท้ 100% หรือ นมสดผง การเก็บรักษานมดิบ

วิธีการตรวจสอบ * นมสดว่าทำมาจากนมผงน้ำหรือว่านมสดแท้ * มีวิธีดังนี้

1) เทนมที่ต้องการตรวจสอบใส่ในแก้วใส ผิวเรียบ ง่ายแก่การมองเห็น

2) เอียงแก้วนมให้ได้มุมเอียง และพลิกกลับมาตั้งตรง

3) สังเกตคราบ นมที่ทิ้งร่องรอยไว้ข้างแก้ว

ถ้าเป็นนมที่ผลิตจากนมสดแท้จะทิ้ง คราบนมที่ข้างแก้ว

แต่ถ้าเป็นนมที่ผลิตจากนมผงชงน้ำ จะทิ้งไม่ทิ้งคราบนมแบบนี้ไว้ เลย จะไหลเหมือนน้ำ ตามปกติหรือวิธีการต้ม ถ้าต้มแล้วมีไขมันขึ้น แสดงว่าเป็นนมสดแท้


(ข้อมูลวิธีตรวจสอบนม จาก นักโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 2552)

====================================================================

วิธีการเก็บรักษาน้ำนมดิบ

         น้ำนมดิบที่ออกจากศูนย์นม  จะมีอุณหภูมิที่  2  องศา โดยบรรจุใส่ถุงขนาด 5 กก.  10 กก.
ซึ่งน้ำนมดิบจะสามารถอยู่ได้  7 -10 วัน  (หากลูกค้ามีการเก็บรักษาที่ดี)  โดยวิธีการที่จะทำให้
สามารถเก็บรักษาน้ำนมดิบ มีดังนี้  คือ

            1.    แช่น้ำนมดิบในถังแช่  โดยใช้น้ำแข็งกลบปิดนมทั้งหมดตลอดเวลา  เพื่อ
รักษาอุณหภูมินม(ไม่เกิน 4 องศา)  วิธีนี้ลูกค้าต้องดูปริมาณน้ำแข็งให้เหมาะสม  หากใส่
น้อยเกินไปน้ำนมจะเสียได้ง่าย  วิธีทดสอบง่าย ๆ คือ  ลองจุ่มมือลงไป  หากรู้สึกชาที่มือ
แสดงว่าน้ำแข็งมีปริมาณเหมาะสมรู้                                                                                                                       
            2.   การเก็บน้ำนมดิบใส่ช่องแช่แข็ง   วิธีนี้จะสามารถทำให้น้ำนมดิบมีอายุได้
นานนับเดือน    โดยการนำน้ำนมจากช่องแช่แข็งมาใช้จะต้องทิ้งนมให้ละลายก่อน  จึงนำ
มาต้ม
            3.   การต้มน้ำนมดิบ  โดยนำน้ำนมดิบมาต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรค      ที่อุณหภูมิ
ประมาณ  60 - 70 องศา  (สังเกตุโดย  นมที่ต้มมีไอน้ำลอยขึ้นมา)  จากนั้นนำนมมาแช่
ตู้เย็นช่องปกติ   ก็สามารถเก็บรักษาน้ำนมได้  7 วัน เช่นกัน  (วิธีการนี้คล้ายการทำนม
พลาสเจอไรส์)


ขอบคุณข้อมูลดีดี จาก http://www.centermilk.com/ 

โทร.             032-207914      ,            081-8284048                  089-2558436      

แฟรนไชส์ All in one
70 สูตรยอดนิยม
- แฟรนไชส์กาแฟ
- แฟรนไชส์นมสด
- แฟรนไชส์น้ำผึ้งมะนาว
- แฟรนไชส์ชานม
- แฟรนไชส์ชาผลไม้ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น